Perancangan Masa Depan

_______________

Meneruskan kerjasama dengan Infra Quest Sdn Bhd untuk membina dan menyelenggara lebih banyak infrastruktur telekomunikasi di Negeri Kelantan

Mendapat sijil-sijil berkaitan untuk melengkapkan syarikat menjadi kontraktor kompetitif di Negeri Kelantan

Bekerjasama dengan Syarikat Anak Kumpulan untuk keperluan pembinaan , pembaikan dan penyelenggaraan oleh Ascii Line Sdn Bhd.

Mencari peluang membina dan menyelenggara struktur telekomunikasi tapak milik Telcos , Tenaga Nasional Berhad dan lain-lain.

Menjadi pengurus projek yang berdaya saing dan diyakini oleh pelanggan