Pencapaian Syarikat

_______________

Ascii Line Sdn Bhd sebagai kontraktor utama telah berjaya menyiapkan menara milik Infra Quest Sdn Bhd sebanyak 319 buah sepanjang tahun 2001 sehingga kini, tahun 2020.

         Kerja kerja menyelenggara menara juga sentiasa disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.